Tag Archives: Emberton

Stockwell 2 hay Emberton?Sự Lựa chọn Khó Khăn ! Phần 2

IMG 8980 scaled

Stockwell 2 hay Emberton? Phần này Audio360 sẽ ko đi vào chi tiết kỹ thuật mà chỉ đưa ra hình ảnh cho các bạn dễ dàng đánh giá Nhưng cũng sẽ nhấn mạnh lại một số thông tin cho các bạn mới cần tìm hiểu thông tin chi tiết về 2 chiếc loa khá là […]